JUDr. Václav Peňáz

JUDr. Václav Peňáz

Narozen roku 1966 v Novém Městě na Moravě. Od roku 1981 žije v Brně.

V roce 1984 ukončil středoškolské vzdělání maturitní zkouškou s vyznamenáním na tehdejším Gymnáziu Koněvova (nyní Gymnázium Vídeňská) v Brně, Vídeňská 49. Následně byl přijat ke studiu na Universitu Jana Evangelisty Purkyně v Brně (nyní Masarykova universita), na právnickou fakultu.

V roce 1988 ukončil studium oboru právo státní závěrečnou zkouškou. Vzhledem k výsledkům studia mu byl univerzitou udělen titul doktor práv bez nutnosti vykonat rigorózní zkoušku.

Po absolvování právnické fakulty nastoupil v roce 1988 do zaměstnání u tehdejšího Krajského sdružení advokátů v Brně na pozici - advokátní koncipient. Praxi koncipienta vykonával v Advokátní poradně č. 2, Brno, Zelný trh 1

V roce 1990 úspěšně složil advokátní zkoušku a ještě před privatizací advokacie byl přijat do Krajského sdružení advokátů v Brně jako advokát. Od 01.07.1990 až dosud vykonává soukromou advokátní praxi. V seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou v Praze je evidován pod číslem 00484.

 
ČeskyEnglishDeutch
adresa:
Pekařská 13, Brno
telefon:
541 243 358
e-mail:
advokat@penaz.cz