Služby advokátní kanceláře

Advokátní kancelář JUDr. Václava Peňáze je zaměřena všeobecně, a proto poskytuje právní služby ve všech základních právních oblastech. Naše advokátní kancelář vykonává svou činnost výhradně za podmínek stanovených Zákonem o advokacii a Stavovskými předpisy ČAK.

Kancelář je pro případ způsobení škody pojištěna u Pojišťovny Generali až do výše 10,000.000,- CZK v jednotlivém případě.

PŘEHLED SLUŽEB

Trestní právo

 • obhajoba ve věcech trestních
 • zastupování poškozeného v trestním řízení

Občanské právo

 • poradenství a konzultace ve všech oblastech občanského práva
 • sepisování smluv a jiných listin
 • zastupování v soudních a rozhodčích řízeníc

Rodinné právo

 • poradenství a konzultace ve všech oblastech rodinného práva
 • sepisování smluv a jiných listin
 • zastupování v soudních řízeních

Obchodní právo

 • poradenství a konzultace ve všech oblastech obchodního práva
 • sepisování smluv a jiných listin
 • zastupování v soudních a rozhodčích řízeních
 • poskytování úplného právního servisu podnikatelským subjektům

Pracovní právo

 • poradenství a konzultace ve všech oblastech pracovního práva
 • sepisování smluv a jiných listin
 • zastupování v soudních řízeních

Ostatní

 • úschovy peněz a listin
 • ověřování podpisů

SLUŽBY HESLOVITĚ

Vlastnické právo - spoluvlastnictví - společné jmění manželů - věcná břemena - věcná práva - zástavní právo - zadržovací právo - náhrada škody - bezdůvodné obohacení - dědické právo - postoupení pohledávek - zajištění závazků - budoucí smlouvy - kupní smlouva - směnná smlouva - darovací smlouva - smlouva o dílo - smlouva o půjčce - smlouva o výpůjčce - nájemní smlouva - nájem bytu - příkazní smlouva - smlouva o úschově - smlouva o ubytování - smlouva o přepravě - smlouva zprostředkovatelská - smlouva o sdružení - cestovní smlouva - převody nemovitostí; rozvod - rodičovská odpovědnost - vyživovací povinnosti; zakládání - změna a rušení obchodních společností a družstev - nekalá soutěž - obchodní závazkové vztahy ? smlouva kupní - o prodeji podniku - o koupi najaté věci - o úvěru - licenční smlouva - o uložení věci - o skladování - o dílo - mandátní - komisionářská - o kontrolní činnosti - zasílatelská - o přepravě věci - o nájmu dopravního prostředku - o provozu dopravního prostředku - o zprostředkování - o obchodním zastoupení - o tichém společenství - o otevření akreditivu - o inkasu - o bankovním uložení věci - o běžném účtu - o vkladovém účtu - směnky a šeky; pracovní smlouva - rozvázání pracovního poměru - neplatné rozvázání pracovního poměru - náhrada škody; developerské projekty - převody nemovitostí.

 
ČeskyEnglishDeutch
adresa:
Pekařská 13, Brno
telefon:
541 243 358
e-mail:
advokat@penaz.cz